Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunt u de risico’s voor uw personeel en het bedrijf terugdringen, ook de financiële risico’s. Een RI&E bevat twee onderdelen: het inschatten van de risico’s in een bedrijf en het aangeven van acties voor het oplossen van de gevonden risico’s.

Per 1 september 2016 beschikt de bedrijfstak besloten busvervoer over een actuele en digitale Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In deze RI&E wordt er nu uitgegaan van de laatste wetgeving en de juiste normen en richtlijnen. Per 11 februari 2021 is in de RI&E ook een coronamodule in opgenomen. Heeft u recent uw RI&E met het branche-instrument uitgevoerd dan is het mogelijk uw bestaande RI&E eenvoudig te actualiseren. Na inloggen zullen nieuwe vragen over COVID zichtbaar zijn als ‘niet bekeken’, en kunt u die alsnog meenemen in uw aanpak.Met een RI&E worden de risico’s binnen uw touringcaronderneming in kaart gebracht. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid van touringcarchauffeurs tot gezondheidsrisico’s in voertuigstallingen. Met dit actuele RI&E-instrument kunt u deze risico’s in kaart brengen en via een plan van aanpak ook terugdringen. Deze RI&E bevat verschillende modules die helemaal zijn afgestemd op het werken in de touringcarsector. Na invulling van de voor u bestemde modules dient u de vragenlijst te laten controleren door de Inspectie SZW. Het plan van aanpak dat daaruit volgt wordt door uw bedrijf uitgevoerd. Het is sinds 1994 wettelijk verplicht om een getoetst exemplaar in uw bedrijf te hebben.

 

Door de digitalisatie van de RI&E is het invullen ook een stuk gebruikersvriendelijker geworden. Geen ellenlange papieren versies maar een makkelijk in te vullen digitale vragenlijst en een op uw situatie toegesneden plan van aanpak. Vul de digitale RI&E overigens niet alleen in, doe dit samen met uw werknemers. Dan weten zij meteen waar ze op moeten letten.

 

De RI&E is digitaal toegankelijk via: http://www.rie.nl/instrumenten/besloten-busvervoer/

 

Omdat de RI&E besloten busvervoer is erkend voor toetsingsvrijstelling hoeven touringcarbedrijven met 25 medewerkers of minder de RI&E niet te laten toetsen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten. Voor touringcarbedrijven met meer dan 25 medewerkers verplicht de wet nog altijd dat de ingevulde RI&E moet worden getoetst door een extern arbo-deskundige.

Let op! Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) vraagt bij inspecties van touringcarbedrijven regelmatig naar een actuele RI&E.