Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

FSO heeft voor de sector een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor personen die op het werk met ongewenst gedrag worden geconfronteerd.

De vertrouwenspersoon kan adviseren over verder te nemen stappen. Indien gewenst kan hij de melder begeleiden bij het zoeken naar een oplossing. In alle gevallen wordt zorgvuldig gehandeld met het oog op de belangen van bij het ongewenste gedrag betrokken personen.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: al het gedrag waarbij de persoonlijke integriteit van werknemers en werkgevers in de sector niet wordt gerespecteerd. Hierbij valt te denken aan discriminatie op grond van ras, huidskleur, levensovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid. Ook verbaal of fysiek agressief gedrag, waaronder pesten, en seksuele intimidatie vallen onder ongewenst gedrag. Over de definitie van ongewenst gedrag, de taken van de vertrouwenspersoon en de procedure omtrent het indienen van een eventuele klacht vindt u meer in bijlage 6 van de CAO voor het besloten busvervoer. Ook is er voor bedrijven een model gedragscode ongewenst gedrag beschikbaar.

De vertrouwenspersoon is Elizan van Ommeren via Merlijn Advies Groep.

[M]  06 290 431 14

[@] vp@movebyevova.nl
[W] www.merlijngroep.nl