Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

ESF-Vitaliteitsproject "Gezond, veilig en vitaal in het hoogseizoen" gaat 1 maart 2018 van start. Chauffeurs gezocht!


Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid - een afdeling van het AMC (Amsterdam)- start in opdracht van FSO een onderzoek naar de vitaliteit van chauffeurs in het hoogseizoen. Dit onderzoek start definitief op 1 maart 2018.

Om dit project tot een succes te maken, is de medewerking van zo veel mogelijk touringcarchauffeurs nodig. Ben je chauffeur en heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel! Bent u werkgever? Wijs dan uw medewerkers op de mogelijkheid tot deelname!

Waarom meedoen?

Doel van het onderzoek is om te komen tot inzichten en tips die helpen om jouw vitaliteit te behouden of te verbeteren. Vitaliteit kan op veel manieren worden uitgelegd, maar in grote lijnen gaat het om de mate waarin mensen de energie en gezondheid hebben om hun (professionele) leven op de gewenste manier te leiden.

De resultaten worden onderdeel van een toolbox waar de sector vanaf volgend jaar gebruik van kan maken.

Wat wordt er van deelnemers gevraagd?

Deelnemers krijgen op drie momenten een online vragenlijst over hun vitaliteit. Namelijk aan het begin, in het midden en aan het einde van het hoogseizoen. De vragen gaan over verschillende aspecten van fysieke en geestelijke vitaliteit. Een deel van de chauffeurs krijgt tijdens het onderzoek al tips aangeboden om de vitaliteit te verbeteren. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen beschikbaar voor de onderzoekers.

Met de antwoorden die op de vragen worden gegeven, kunnen de onderzoekers de ontwikkeling van de vitaliteit tijdens het hoogseizoen in kaart brengen. Juist in die periode wordt er immers veel van de chauffeurs gevraagd.


Aanmelden

Meld je snel aan. Dat kan via bijgaande link: https://amccoronelinstituut.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7UlPWS4Y7irl2oR.


Heb je je al eerder aangemeld? Dan ontvang je apart een bericht van FSO.

Meer informatie nodig?

Neem contact op met FSO; email: aeno@stichtingfso.nl of tel. 0345-478487 of met Art van Schaaijk, onderzoeker bij het AMC; email: a.vanschaaijk@amc.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.