Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Boetes nationaal en internationaal

De hoogte van gegeven boetes hangt als een zwaard van Damocles boven een ieders hoofd. De bedragen zijn dermate hoog dat ze inmiddels een behoorlijke aanslag vormen op iemands inkomen. Het is dan ook beter te weten hoe en wat de risico’s zijn als er ergens een “inbreuk” wordt geconstateerd en wie er in de buidel zal moeten tasten.


Veiliger omdat…..

Het geeft een rustiger en dus veiliger gevoel als je weet dat alles volgens de regels gebeurt. Hierdoor kan de chauffeur zich richten op zijn hoofdwerkzaamheden: het veilig vervoeren van zijn gasten……

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk

Is het boetebeleid van invloed op de veiligheid? Rijdt de chauffeur daardoor rustiger en dus veiliger? Is de gast in de bus hierdoor zekerder van een goed verlopende rit? Met andere woorden is de algehele veiligheid in de besloten bus sector erbij gebaat dat het boetebeleid transparant en helder is voor eenieder die werkzaam is in de sector? Het is in ieder geval wel zo dat sommigen, door het boetebeleid helder op hun netvlies te hebben, de werkzaamheden misschien anders zullen zien en het werk anders zullen indelen. En misschien dat dit dan de veiligheid in zijn geheel positief beïnvloedt.


Waar wordt met het boetebeleid eigenlijk naar verwezen? Het zijn zoals ze nu genoemd worden de inbreuken die geconstateerd worden bij controles. Deze controles kunnen zowel onderweg, dus bij de touringcar, als bij het bedrijf geconstateerd worden. Het zijn dan de inbreuken die gedaan worden op de naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB).


Er wordt nu met een drietal categorieën gewerkt. 

[1]  Kleine inbreuken boetebedrag: € 0 - € 199
[2]  Belangrijke inbreuken boetebedrag: € 200 - € 549
[3]  Heel belangrijke inbreuken boetebedrag: vanaf € 550


Dit wil nog niet zeggen dat dit de maximale bedragen zijn per inbreuk. Het bedrag kan oplopen tot een paar duizend euro per inbreuk.

 

Bestuurlijke boete

Wanneer wordt er direct een zogenaamde bestuurlijke boete, een bekeuring, opgelegd?

Bij een transportinspectie, dus onderweg. Bij alle overtredingen met betrekking tot de arbeids-, rij- en rusttijden. En bij overtredingen ten aanzien van de registratiemiddelen.

Bij bedrijfsinspectie. Bij het eerste onderzoek alle overtredingen in de categorie heel belangrijke inbreuk. Bij een tweede/herhalingsonderzoek tevens alle overtredingen in belangrijke inbreuken en heel belangrijke inbreuken. Vanaf het derde bezoek worden alle overtredingen meegenomen.

 

Rekening chauffeur

Welke inbreuken zijn voor rekening van de chauffeur ingeval hij onderweg wordt gecontroleerd en er inbreuken worden geconstateerd? Het controlemiddel is zowel de digitale tachograaf als de analoge tachograaf.


Misbruik controlemiddelen

Kort gezegd wordt hiermee bedoeld dat de chauffeur dingen doet waardoor het controlemiddel niet meer doet of kan doen waar het voor gemaakt is. Bijvoorbeeld: verkeerde gegevens op controlemiddel aanbrengen, het ‘verliezen’ van controlemiddel, het onleesbaar maken, rijden op kaart van collega of bedrijf of het moedwillig beïnvloeden van registratie. Het boetebedrag bedraagt € 1500.


Installatie en gebruik tachograaf

De meeste inbreuken betreffende dit onderwerp zijn voor de werkgever, er is echter ook een aantal voor de chauffeur. Bijvoorbeeld: 

- het gebruik van meer dan één geldige bestuurderskaart (€ 1500);
- het gebruik van een kapotte of verlopen bestuurderskaart (€ 550);
- gebruiken van beschadigde of vuile registratiebladen al dan niet leesbaar;
- bij slecht werkende, beschadigde, verloren of gestolen kaart zonder binnen 7 kalenderdagen vervanging aan te vragen;
- rijden zonder enig controlemiddel, dus schijf of kaart (€ 1100);
- kaart langer dan 24 uur gebruiken, met behoud van gegevens (€ 100);
- kaart langer dan 24 uur gebruiken, met verlies van gegevens (€ 550);
- begin kilometerstand niet noteren op schijf (€ 200);
- eindstand niet noteren (€ 100);
- tijdstip waarop van voertuig werd gewisseld ontbreekt op registratieblad (€ 100);
- landsymbool is niet ingevoerd (€ 100);
- het niet hebben of kunnen produceren van print-outs en/of schijven, registratie gegevens, gegevens bestuurderskaart van de dag zelf en van de voorafgaande 28 dagen (€ 550);
- middels manuele input op print-outs het niet noteren van info die tijdens defect van tachograaf plaatsvinden, nummer bestuurders kaart en of naam niet vermelden op tijdelijk registratie blad, geen handtekening op tijdelijk blad, niet formeel melden verlies of diefstal van de bestuurderskaart (€ 550);
- regeling tachograafkaarten: bij verlies, diefstal of defect bestuurderskaart geen aanvullende info op print out noteren, niet zorgdragen voor handmatige invoer op de bestuurderskaart (€ 550).

 

Inbreuken voor rekening werkgever/zelfstandige


Bewaarplicht

In verband met controle op de ATW moeten schijven en digitale gegevens bewaard worden. Schijven dienen 52 weken bewaard te worden.
-  niet kunnen overleggen schijven en digitale gegevens bij controle (€ 4400);
-  niet registreren andere werkzaamheden (vervangend werk € 550);
-  niet bewaren van originele gedownloade voertuig- en bestuurdersgegevens (€ 4400);
-  gegevens van bestuurderskaart worden niet elke 3 weken naar vestiging overgebracht (€ 1100);
-  niet overbrengen, elke 3 maanden, van voertuiggegevens naar vestiging (€ 2200).


Misbruik controlemiddelen

Kort gezegd wordt hier mee bedoeld dat de chauffeur dingen doet zodat het controlemiddel niet meer werkt of kan doen waar het voor gemaakt is. Bij voorbeeld:
-  verkeerde gegevens op controlemiddel aanbrengen;
-  verliezen van het controlemiddel;
-  onleesbaar maken van het controlemiddel;
-  rijden op kaart van collega of bedrijf;
-  moedwillig beïnvloeden van registratie.
Het boetebedrag bedraagt € 1500 voor de chauffeur. Hierbij wordt echter aangetekend dat deze overtredingen ook bij de werkgever een boete opleveren die een stuk hoger zijn: € 4400.


Installatie en gebruik tachograaf
 
Hier dus de meeste inbreuken op het conto van de werkgever, te denken valt aan de volgende inbreuken.
-  verkeerde verzegeling bij 1e installatie;
-  geen tachograaf;
-  onjuiste werking en gebruik;
-  geen verzegeling aanwezig (€ 2200);
-  geen installatie plaatje;
-  niet controleren, binnen 2 jaar, van de digitale tachograaf, analoge tachograaf binnen 6 jaar;
-  geen controle na wijziging aan voertuig in verband met wegdraaital of bandenomtrek;
-  tachograaf  werkt niet correct;
-  instellingen niet correct maar registratie rij- en rusttijden wel correct;
-  onvoldoende schijven verstrekt;
-  niet goedgekeurde schijven;
-  onvoldoende printrollen aanwezig.
Deze inbreuken kosten de werkgever € 200.


Defect

-  niet herstellen door goedgekeurde installateur (€ 2200);
-  niet herstellen tijdens een reis (€ 200).


Manuele input op print outs

-  geen gebruik maken van bestuurderskaart (€ 2200);
-  onjuist gebruik werkplaatskaart (€ 1100);
-  onjuist gebruik bedrijfskaart (€ 550).

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur, indien een verkorting van de dagelijks rusttijd niet is toegestaan
.
-  rust minder dan 11 uur (€ 100);
-  rust minder dan 10 uur (€ 200);
-  rust minder dan 8½ uur (€ 550 + € 100 per uur).


Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur, indien verkorting is toegestaan

-  rust minder dan 9 uur (€ 100);
-  rust minder dan 8 uur (€ 200);
-  rust minder dan 7 uur (€ 550 + € 100 per uur).


Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning

-  rust minder dan 9 uur (€ 100);
-  rust minder dan 8 uur (€ 200);
-  rust minder dan 7 uur (€ 550 + € 100 per uur).


Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur
.
-  rust minder dan 24 uur (€ 100);
-  rust minder dan 22 uur (€ 200);
-  rust minder dan 20 uur (€ 550 + € 100 per uur, met een maximum van € 1000).


Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan
.
-  rust minder dan 45 uur (€ 100);
-  rust minder dan 42 uur (€ 200);
-  rust minder dan 36 uur (€ 550 + € 100 per uur, met een maximum van € 1000).


Meer dan 6 maal 24 uur wekelijkse rusttijden
.
-  tot plus 12 uur (€ 100);
-  tot plus 24 uur (€ 200);
-  meer dan 24 uur (€ 550 + € 100 per uur, met een maximum van € 1000).


Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan
.
-  meer dan 9 uur (€ 100);
-  meer dan 10 uur (€ 200);
-  meer dan 11 uur (€ 550 + € 100 per uur, met een maximum van € 1350).

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd
.
-  meer dan 56 uur (€ 100);
-  meer dan 60 uur (€ 200);
-  meer dan 70 uur (€ 550).


Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken
.

-  meer dan 90 uur (€ 100);
-  meer dan 100 uur (€ 200);
-  meer dan 112½ uur (€ 550).


Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd
.
-  meer dan 4½ uur (€ 100);
-  meer dan 8 uur (€ 200);
-  meer dan 6 uur (€ 550 + € 100 per uur, met een maximum van € 1950).


Pauze

- langer dan 6 uur zonder pauze (€ 100);
- geen ½ uur (of 2 x ¼) pauze bij 6 tot en met 9 uur arbeid (€ 100);
- geen ¾ uur (of 3 x ¼) pauze bij meer dan 9 uur arbeid (€ 100);
- het verrichten van nachtdienst meer dan 43 keer in 16 weken of meer dan 38 uur nachtdienst in periode van 2 weken (€ 100 met een maximum van € 1100);
- het verrichten van meer dan 12 uur dagelijkse arbeid in periode van 24 uur (€ 100 met een maximum van € 1100);
- het verrichten van nachtdienst 52 keer in 16 weken, 140 keer in 52 weken of meer dan 38 uur in nachtdienst in periode van 2 weken (€ 100 met een maximum van € 1100).


Arbeidstijden
-  gemiddelde arbeidstijd van meer dan 48 uur per week;
-  arbeidstijd van meer dan 60 per week (€ 100).

Uit het voorgaande blijkt dat de meeste inbreuken dus niet alleen voor de chauffeur zijn maar voor de werkgever. De bedragen die werkgevers moeten voldoen bij inbreuken zijn over het algemeen hoger dan de bedragen voor een chauffeur. Voor onjuiste bewaarzorg staat bijvoorbeeld het bedrag van € 4400 genoemd.


Het boetebeleid is gepubliceerd in de Staatcourant, Nr. 15221, 30 mei 2014.

terug naar overzicht                    beoordeel dit item