Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Opleiding Keurmeester rolstoellift

Sinds mei 2018 is de liftkeuring (LPK-keuring) voor de rolstoellift uit de APK gehaald. Een LPK-keuring is duur en het is voor een rolstoellift niet wettelijk verplicht de keuring door een zogenaamde ‘aangewezen keuringsinstantie’ te laten doen. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om dit zelf te doen door een opgeleide en deskundige eigen medewerker.  FSO en het Sociaal Fonds Mobiliteit hebben daarvoor een trainingsprogramma ontwikkeld. 

Wettelijk kader

Volgens de Arbowet- en regelgeving is een rolstoellift een arbeidsmiddel wat onderhevig is aan slijtage. Daarom moet deze periodiek gekeurd worden. Voor sommige arbeidsmiddelen gelden specifieke keuringseisen, waarbij een onafhankelijke keuringsinstantie de keuring moet doen. Voor de rolstoellift bestaat hiervoor de LPK-keuring, deze keuring werd meegenomen in de APK. Nu deze liftkeuring geen onderdeel meer uitmaakt van de APK, hebben FSO en het Sociaal Fonds Mobiliteit in samenwerking met het ROVC technische opleidingen een trainingsprogramma ontwikkeld voor het keuren van rolstoelliften in touringcars en taxi's.

 

Voor wie

Deelnemers moeten werkzaam zijn voor een bedrijf dat onder de werkingssfeer valt van de cao Besloten Busvervoer of de cao Taxivervoer. De training is geschikt voor monteurs of enigszins technisch onderlegde medewerkers. Iedereen die zich aanmeldt krijgt eerst een kennistest. Deze test geeft inzicht in het technisch niveau van de deelnemer. Op basis van de resultaten van de kennistest wordt bepaald of de deelnemer geschikt is, eerst een 'voorschakeltraining' moet doen of rechtstreeks de training ‘Keurmeester rolstoellift’ kan volgen.


In een 'voorschakeltraining' worden de deelnemers op het vereiste technische niveau gebracht om de training ‘Keurmeester rolstoellift’ met goed gevolg te kunnen afsluiten. 

Inhoud van de cursus 

De  'voorschakeltraining' en de 'training Keurmeester rolstoellift' bestaan uit een de volgende onderwerpen:

Voorschakeltraining (1 dag: halve dag theorie, halve dag praktijk):

 • Het werken met een o.a. universeelmeter en momentsleutel.
 • De vakkennis Hydrauliek – basis.
 • De vakkennis Elektrotechniek – basis.
 • De vakkennis mechanische techniek - basis.

 

Training Keurmeester rolstoellift (1 dag: halve dag theorie, halve dag praktijk):

 • Het aanbod rolstoelliften van gerenommeerde fabrikanten.
 • De inbouwvoorschriften fabrikant en CE-verklaring.
 • Het toepassen van technische eisen en wijze van keuren.
 • De relevante APK eisen met betrekking tot voertuigen met een keuringsrapport en goedkeuringsdocument.
 • Het keuringsrapport.

 

Na de 'training Keurmeester rolstoellift' zijn de medewerkers in staat de rolstoelliften, door middel van visuele inspectie en door meting en beproeving volgens de huidige voorschriften, te keuren. Ook weten zij om te gaan met verwerking van de gegevens in een keuringsrapport. Neemt de medewerker zelf een voertuig mee? Dan kan deze ter plekke gekeurd worden (maximaal 4 voertuigen per opleidingsgroep).

Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfstak erkend certificaat voor Keurmeester Rolstoellift. Hij kan dan door zijn werkgever benoemd worden tot Keurmeester. 

 

Cursusdata

In het schema hieronder staan de data voor de eerstvologende voorschakeltraining en een training Keurmeester rolstoelliften.

Let op: eerst zal er een kennistest afgenomen moeten worden. De kennistest is kosteloos en geeft inzicht in het niveau van de technische kennis van de deelnemer en bepaalt of, en aan welke, training u deel kunt nemen.  Meld u nu aan voor de kennistest! Wij sturen u de kennistest dan per post toe.

Op basis van de uitslag van de kennistest ontvangt u een advies over de te volgen trainingen. Wij bieden u vanaf dat moment ook de mogelijkheid om u aan te melden voor deze trainingen. 

Datum Tijd Locatie
     
Voorschakeltraining - woensdag 14 februari 2024 9.00 – 16.00 uur (incl. lunch) ROVC, Ede
Keurmeestertraining - woensdag 24 januari 2024 9.00 – 16.00 uur (incl. lunch) ROVC, Ede
 

 

 

Kosten

FSO berekent slechts een deel van de totale kosten door aan deelnemers. Hierdoor kunnen wij de training aanbieden voor slechts € 75,- (excl. BTW) per deelnemer per training. Zodra u voor een datum en locatie bent ingeschreven sturen wij u een factuur. Het bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training betaald te zijn.

 

Voorwaarden

 • De deelnemer moet werkzaam zijn voor een bedrijf dat onder de werkingssfeer valt van de cao Besloten Busvervoer.
 • Lukt het toch niet om te komen? We vragen u vriendelijk om uzelf uiterlijk 48 uur voor de bijeenkomst af te melden.
 • Bij no-show zonder afmelding vooraf brengen wij de volledige opleidingskosten in rekening à € 75,- excl. BTW.


Herinstructie

De deelnemers worden door hun werkgever aangewezen tot Keurmeester voor een periode van 3 jaar. Om gecertificeerd/up to date te blijven is het advies om na 3 jaar een herinstructie te doen. Doel hiervan is weer voor 3 jaar herbenoemd te kunnen worden tot Keurmeester Rolstoellift door de werkgever. Hiermee is er een aantoonbare borging van de kwalificatie als keurmeester. Tevens is er tijdens de herinstructie de mogelijkheid tot het delen van ervaringen en het stellen van vragen.