Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Medibuspas afgeschaft

De Medibuspas is een geneeskundige verklaring voor touringcarchauffeurs. CAO-partijen voor het Besloten Busvervoer hebben besloten om de uitgifte van Medibuspassen per 1 januari 2015 te staken. De keuringseisen die gelden voor de Medibuspas verschillen nauwelijks van de eisen voor de afgifte van een rijbewijs, waardoor de toegevoegde waarde van de Medibuspas niet meer aanwezig is.


Bovenstaande betekent dat Stichting FSO, als uitvoerende organisatie, geen Medibuspassen meer zal uitgeven aan de bij haar aangesloten Arboartsen en Arbodiensten. Via de site van het CBR vindt u een overzicht van bedrijfsartsen en arbodiensten die u kunt benaderen voor een medische keuring.

Geldige geneeskundige verklaring blijft verplicht

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat de verplichting voor een touringcarchauffeur om een geldige geneeskundige verklaring bij zich te hebben hiermee niet is afgeschaft. Een beroepschauffeur dient op grond van artikel 74 van het Besluit Personenvervoer bij een controle een geldige geneeskundige verklaring te kunnen overleggen die niet ouder is dan vijf jaar. Dit kan een eigen verklaring van de Arboarts of -dienst zelf zijn. De reeds uitgegeven Medibuspassen blijven overigens nog gedurende vijf jaar na datum van afgifte geldig.


Wij adviseren u om bij de medische keuring ten behoeve van het verlengen van het rijbewijs aan de keuringsarts te vragen of die meteen ook een geneeskundige verklaring kan afgeven. Een kopie van de 'Eigen Verklaring voor C en D' die gebruikt wordt bij het aanvragen van het rijbewijs - kan niet gebruikt worden als geneeskundige verklaring. Ook een geldig rijbewijs - waarvoor men minder dan vijf jaar geleden medisch gekeurd is - kan de geneeskundige verklaring niet vervangen.


Waaraan moet de geneeskundige verklaring voldoen?

Met een geneeskundige verklaring verklaart een arboarts dat de houd(st)er "geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen heeft die hem/haar zouden kunnen beletten een autobus naar behoren te besturen en dat hij/zij beschikt over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen".


De geneeskundige verklaring is geldig tot maximaal vijf jaar na datum afgifte. De verklaring moet worden ondertekend door de arts en de houd(st)er. In de verklaring moet tevens worden vermeld dat deze is opgesteld "als bedoeld in artikel 74 van het Besluit Personenvervoer 2000". Voor het opstellen van een geneeskundige verklaring kan gebruik gemaakt worden van deze voorbeeldtekst.