Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Pilots van FSO

FSO heeft het afgelopen jaar een drietal pilotprojecten uitgevoerd om de optimale inzetbaarheid van het personeel, de vitaliteit van de bedrijfstak en de veiligheid te verbeteren. De drie pilotprojecten richten zich op de instroom van nieuwe chauffeurs, de scholing van chauffeurs en het verbeteren van de veiligheid. Deze tranche is afgesloten met een bijeenkomst op 16 maart 2015 in het Van der Valk Hotel te Houten.


Code 95

De pilot ‘Sectoraanpak employability op Code 95’ richt zich op het verbeteren van de leercultuur binnen de bedrijven en als rode draad wordt daarbij Code 95 gebruikt om in de sector het gesprek aan te gaan rondom vitaliteit, employability en veiligheid. Code 95 wordt hiermee ingezet als hulpmiddel om het gesprek binnen bedrijven aan te gaan over de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen functioneren. Eind 2014 heeft Stichting FSO de vraag naar nascholingscursussen binnen de sector geïnventariseerd. Lees verder >>
 

Instroom

De pilot ‘Vitaliteit & perspectief: starten bij instroom’ focust zich op het werven, opleiden en behouden van (zij-)instromers. De werkgroep is bijeen gekomen op dinsdag 21 oktober 2014. Dit resulteerde in een voorstel voor een helder en kort opleidingstraject voor zij-instromers. In dit traject werd duidelijk dat de sector vooral wil focussen op zij-instromers en minder op jongeren. Kwaliteit staat voorop, maar tegelijkertijd mag Stichting FSO veel ambitieuzer zijn als het gaat om het begeleiden van instromers. Met enkele tientallen nieuwe werknemers per jaar gaat het gat van het verwachte chauffeurstekort niet gedicht worden. Stichting FSO gaat daarom een lange termijn doelstelling bepalen om deze ambitie de komende jaren vorm te geven.

 

Veiligheid

FSO heeft de eerste best practices op het gebied van veiligheid uit de branche opgehaald. Het platform Kenniscentrum Veiligheid heeft als doel deze voorbeelden te waarderen en een plek te geven op de website van Stichting FSO. Daar kan iedereen ze eenvoudig nalezen en Stichting FSO wordt hiermee een verzamelplaats van allerlei informatie. Stichting FSO blijft actief op zoek naar best practices en goede ideeën om regelmatig nieuwe informatie online te kunnen zetten.

 

logo ESF 2014-2020 De pilots van FSO worden mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het
Europees Sociaal Fonds.