Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling Arbeidsomstandigheden en Opleidingen zet zich in voor zaken die direct en indirect verband houden met de arbeidsomstandigheden binnen de sector besloten busvervoer.

Vitaliteitsonderzoek

Chauffeurs gezocht voor deelname aan een vialiteitsonderzoek door het Coronelinstituut. Lees verder >>

 

24/7 Chauffeurshulp

Chauffeurs en bedrijven worden soms geconfronteerd met een ernstig ongeluk met een touringcar. Om een dergelijke ernstige calamiteit adequaat het hoofd te kunnen bieden kan er behoefte bestaan aan professionele begeleiding. Lees verder >>

 

Vertrouwenspersoon

FSO heeft voor de sector een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor personen die op het werk met ongewenst gedrag worden geconfronteerd. De vertrouwenspersoon kan adviseren over verder te nemen stappen. Lees verder >>

 

Rapport slaapcabine

Stichting FSO heeft in samenwerking met TNO Arbeid een onderzoek laten verrichten naar de ergonomie en veiligheid van slaapcabines in het besloten busvervoer. In dit onderzoek is geïnventariseerd wat er op het gebied van slaapcabines aan wet- en regelgeving is. Lees verder >>

 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Door middel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden alle bestaande en mogelijke risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de mensen in een bedrijf in kaart gebracht. Met een recente RI&E kunt u de risico’s voor uw personeel en het bedrijf terugdringen, ook de financiële risico’s. Lees verder >>

Pilots

FSO heeft het afgelopen jaar een drietal pilotprojecten uitgevoerd om de optimale inzetbaarheid van het personeel, de vitaliteit van de bedrijfstak en de veiligheid te verbeteren. De drie pilotprojecten richten zich op de instroom van nieuwe chauffeurs, de scholing van chauffeurs en het verbeteren van de veiligheid. Lees verder >>