Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

FSO is het paritaire Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de sector Besloten Busvervoer.

Stichting FSO verricht per 1 juli 2013 activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en opleidingen van werknemers in het Besloten Busvervoer. Voorheen werden deze door STAOBB uitgevoerd. FSO zet zich in voor een beter werkklimaat en investeert in kennis om zo de vakbekwaamheid van de werknemers in de sector up-to-date te houden.

Arbeidsomstandigheden

FSO houdt zich ook bezig met de arbeidsomstandigheden binnen de sector besloten busvervoer. Hierbij valt te denken aan een aantal projecten op het gebied van vitaliteit, employability en veiligheid. Ook het instellen van een vertrouwenspersoon en het bevorderen van professionele hulp bij een ernstig ongeluk behoren tot het werkgebied van FSO.

 

Opleidingen

Een belangrijke activiteit in dit kader is het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van opleidingen en (nascholings)cursussen voor de werknemers. FSO verleent ook subsidies aan bedrijven die hun werknemers deze opleidingen laten volgen. Hiermee wordt een goede vakbekwaamheid van het personeel in de sector bevorderd.