Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

FSO vindt het belangrijk dat er voor de bedrijven en werknemers in de sector gedegen branchegerichte opleidingen zijn.

Daarom investeert FSO in bedrijven die scholing en ontwikkeling van hun medewerkers belangrijk vinden. Hiertoe heeft FSO meerdere subsidiemogelijkheden gecreërd. De verschillende categorieën subsidies zijn: de 15% en 25%. Daarnaast kent FSO een subsidie voor de kosten die werkgever en de nieuwe medewerker maken voor het opleiden tot touringcarchauffeur. 

De 15%-subsidie (Code 95)

Touringcarchauffeurs die beroepsmatig hun vak uitoefenen dienen de Code 95 aantekening op het rijbewijs te hebben staan. Om Code 95 opleidingen te stimuleren geeft FSO 15% subsidie aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers. Het aanvraagformulier voor deze subsidie treft u hier aan.

De 25%-subsidie

FSO geeft 25% subsidie op functiegerelateerde opleidingen. Onder functiegerelateerde opleidingen wordt verstaan die opleidingen waarmee een medewerker beter voorbereid is op het uitvoeren van zijn huidige functie. Voorbeelden hiervan zijn:

-  Veiligheidstraining op de baan
-  Telefonische acquisitie
-  Klantgericht telefoneren en handelen
-  Verkooptraining binnen- en buitendienst
-  Talencursus
 

Subsidie voor functiegerelateerde opleidingen kunt u aanvragen via het aanvraagformulier 25% subsidie. Als u van mening bent dat uw opleiding ook in aanmerking zou moeten komen voor subsidie dan kunt u dat schriftelijk voorleggen aan het FSO-bestuur.
 

Subsidie voor instroomtrajecten touringcarchauffeurs

FSO geeft 33% subsidie (met een maximum van € 2.000,-) op de kosten van het behalen van rijbewijs D voor nieuwe touringcarchauffeurs. Vooraf dient een drie-partijenovereenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever, kandidaat en FSO. De voorwaarden kunt u nalezen in de flyer over instroomtrajecten. Na afronding van de rij-opleiding kan de werkgever een subsidieverzoek het aanvraagformulier Instroomsubsidie downloaden, invullen en met de bewijsstukken indienen bij FSO.


Subsidieregeling Praktijkleren

De Opleiding Touringcarchauffeur via het BBL-traject van het ROC te Almelo komt niet in aanmerking voor FSO-subsidie. Indien de opleiding wordt gevolgd op basis van een praktijkleerovereenkomst kan het leerbedrijf gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Deze regeling vergoed maximaal € 2.700,00 per gerealiseerde praktijkwerkplaats.