Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

 

FSO vindt het belangrijk dat er voor de bedrijven en werknemers in de sector gedegen branchegerichte opleidingen zijn.

Daarom investeert FSO in bedrijven die scholing en ontwikkeling van hun medewerkers belangrijk, vinden. Hiertoe heeft FSO meerdere subsidiemogelijkheden gecreeerd. De verschillende categorieën subsidies zijn op code 95 opleidingen en functiegerelateerde opleidingen. Daarnaast kent FSO een subsidie voor de kosten die werkgever en de nieuwe medewerker maken voor het opleideng tot touringcarchauffeur.

De volledige voorwaarden zijn te vinden in het subsidiereglement.


 


Subsidie op code 95 opleidingen voor werkgevers

 

Touringcarchauffeurs die beroepsmatig hun vak uitoefenen dienen de Code 95 aantekening op het rijbewijs te hebben staan. Om Code 95 opleidingen te stimuleren geeft FSO subsidie aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers. Voor de aangewezen theoretische en praktijk opleidingen (U en W-trainingen) geldt een subsidiepercentage van 25% of zelfs 50%.

 

  

Gesubsidieerde opleidingen (inclusief erkenningscriteria) voor het kalenderjaar 2024 en 2025 zijn:

CBR code

Naam opleiding

Aanvullende opleidingscriteria algemeen

Aanvullende opleidingscriteria specifiek

Subsidiepercentage

W02

Rijoptimalisatie

Kan op meerdere locaties gegeven worden

Toegespitst op situatie van touringcarchauffeur en specifieke aandachtspunten

50%

U32-2 en U33-2

Touringcarchauffeur  Basis  en Gevorderden

Kan op meerdere locaties gegeven worden

 

50%

U-23

Digitale tachograaf

Kan op iedere locatie gegeven worden

Toegespitst op situatie van touringcarchauffeurs

25%

U14

Communicatieve en sociale vaardigheden

Kan op iedere locatie gegeven worden

Toegespitst op situatie van touringcarchauffeurs

25%

 

- Het startmoment van de opleiding bepaalt of de opleiding voor subsidie in aanmerking komt. 

- De subsidieverzoeken dienen binnen 3 maanden na afronding van de opleiding te worden ingediend.Aanvraagformulier voor werkgevers

De subsidieverzoeken dienen binnen 3 maanden na afronding van de opleiding te worden ingediend. Het aanvraagformulier voor deze subsidie treft u hier aan. Over de btw en ccv-kosten wordt geen subsidie berekend.


 

Subsidie op functiegerelateerde opleidingen

FSO geeft 25% subsidie op functiegerelateerde opleidingen. Onder functiegerelateerde opleidingen wordt verstaan die opleidingen waarmee een medewerker beter voorbereid is op het uitvoeren van zijn huidige functie. Voorbeelden hiervan zijn:

- Telefonische acquisitie

- Klantgericht telefoneren en handelen

- Verkooptraining binnen- en buitendienst

- Talencursus


Subsidie voor functiegerelateerde opleidingen kunt u aanvragen via het aanvraagformulier 25% subsidie. Als u van mening bent dat uw opleiding ook in aanmerking zou moeten komen voor subsidie dan kunt u dat schriftelijk voorleggen aan het FSO-bestuur.

Subsidie voor instroomtrajecten touringcarchauffeurs

FSO geeft 33% subsidie (tot maximaal €2.000,-) op de kosten van het behalen van rijbewijs D voor nieuwe touringcarchauffeurs. Vooraf dient een drie-partijenovereenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever, kandidaat en FSO. Uitgangspunt is dat de opleiding leidt tot minimaal een 32-urige werkweek voor de duur van 2 jaar. Subsidie voor een dienstverband van minder dan 32 uur is eventueel ook mogelijk mits dit de uitdrukkelijke wens van de touringcarchauffeur is en deze hiervoor een schriftelijke motivatie bij FSO aanlevert. Meer voorwaarden kunt u nalezen in de flyer over instroomtrajecten. Na afronding van de rij-opleiding kan de werkgever een subsidieverzoek doen door het aanvraagformulier Instroomsubsidie te downloaden, in te vullen en met de bewijsstukken in te dienen bij FSO.


Subsidie praktijkleren

De Opleiding Touringcarchauffeur via het BBL-traject van het ROC te Almelo komt niet in aanmerking voor FSO-subsidie. Indien de opleiding wordt gevolgd op basis van een praktijkleerovereenkomst kan het leerbedrijf gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Deze regeling vergoed maximaal €2.700,00 per gerealiseerde praktijkwerkplaats.