Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Stichting FSO biedt twee praktijkcursussen aan op locatie van de klant:

- Het Nieuwe Rijden (W01)
- Behaviour Based Safety (W02)

Het Nieuwe Rijden

De deelnemers worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag

ten aanzien van milieu en veiligheid. Zij leren praktische vaardigheden aan waarmee het

brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 vermindert en de verkeersveiligheid toeneemt.

Trainingsresultaten:

- Reductie van de uitstoot van CO2

- Vermindering brandstof- en onderhoudskosten

- Veilige verkeersdeelname

Trainingsprogramma:

- Rijstijlanalyse & feedback: consequenties rijstijl voor milieu en veiligheid

- Zit-, stuurhouding en rijtechniek

- Anticiperen op onverwachte risicovolle verkeersomstandigheden

- Veranderde voertuigtechnieken

- Optimaal gebruik van de motorkarakteristiek van het voertuig

- Controle bandenspanning, gebruik elektronische apparatuur

Trainingslocatie: Openbare wegtraining. Aanvang, theorie en afronding: locatie opdrachtgever.

Uitvoeringsdetails: 2 cursisten per instructeur.

Er wordt getraind met de touringcar van de opdrachtgever. Het voertuig dient voorzien te zijn

van een boordcomputer met uitleesmogelijkheid voor het brandstofverbruik.

Duur: 1 dag

Waarde nascholing: 7 praktijkuren


Behaviour Based Safety

De deelnemers leren defensief deel te nemen aan het verkeer. Zij leren hoe zij ongevallen en

fouten kunnen voorkomen en krijgen meer inzicht in de consequenties van het eigen

verkeersgedrag ten aanzien van veiligheid, milieu en brandstofverbruik. Zij leren rekening

houden met (kwetsbare) medeweggebruikers en in uiteenlopende wegsituaties en

verkeersomstandigheden de eigen veiligheid en die van anderen zo veel mogelijk te waarborgen.

Trainingsresultaten:

- Veilige en professionele verkeersdeelname

- (manoeuvreer)schade- en ongevalpreventie

- Besparing op brandstof- en onderhoudskosten

- Verhoging van de verkeersveiligheid

Trainingsprogramma:

- Actuele informatie verkeerswet- en regelgeving

- Zit- en stuurhouding

- Kijken, waarnemen, observeren en concentreren

- Defensief en anticiperend deelnemen aan het verkeer

- Gevaarherkenning en risicoperceptie

- Beroepshouding, representativiteit

- Het Nieuwe Rijden, dimensietraining, risicovolle situaties in de dagelijkse praktijk

Trainingslocatie: openbare wegtraining. Aanvang en afronding locatie opdrachtgever.

Uitvoeringsdetails: 2 cursisten per instructeur.

Er wordt getraind met de touringcar van de opdrachtgever.

Duur: 7 trainingsuren waarvan 2,5 uur verplichte praktijktraining

Waarde nascholing: 7 praktijkuren

Kosten (onder voorbehoud)

De prijs voor een van deze Code 95 opleidingen bedraagt: € 259,00 per persoon. Na 15% subsidie vanuit FSO komt de prijs uit op € 220,15. Dit bedrag is exclusief BTW, aanmeldkosten CCV, lunchkosten en eventuele kosten voor de locatie.


De toekenning van de 15% FSO subsidie is als volgt geregeld. U ontvangt rechtstreeks een nota van de opleider. Vervolgens stuurt u een kopie van deze nota samen met een kopie betalingsbewijs toe aan FSO. Op basis van de ontvangen stukken kent FSO u een subsidie van 15% toe. 

 

Individuele chauffeurs

Naast bedrijven kunnen ook individuele chauffeurs die (tijdelijk) geen werkgever hebben, maar toch hun Code 95 scholing op peil willen houden, zich inschrijven voor deze Code 95 opleiding. Heeft u als bedrijf of als individuele chauffeur belangstelling voor deze cursus stuur dan een berichtje naar aeno@stichtingfso.nl of neem telefonisch contact op.