Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Het vervoer van gehandicapten met een touringcar, Code 95 opleiding

Als beroepschauffeur komt u in contact en communiceert u met vele verschillende klanten. U bent dan ook een belangrijk visitekaartje voor het bedrijf. Naast de fysieke voorzieningen is het van groot belang dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op de juiste manier worden bejegend en begeleid.

 

Het doel van deze training is om beroepschauffeurs bewust te maken van het feit dat de groep mensen met een beperking groter is dan gedacht en dat deze groep steeds vaker gebruik maakt van de bus. Tijdens de opleiding krijgt u als chauffeur de informatie en handvatten om deze belangrijke groep mensen veilig en prettig te vervoeren.

 

Inhoud
De training bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.

In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bewustmaking van fysieke, zintuiglijke (auditieve en visuele), en verborgen handicaps en leermoeilijkheden, alsmede het adequaat reageren daarop, inclusief de wijze waarop de mogelijkheden van personen met beperkte mobiliteit, oriëntatie of communicatievaardigheden kunnen worden ingeschat.
  • erkende hulphonden; met inbegrip van de rol en de behoeften van de hulphond.
  • sociale vaardigheden en technieken om te communiceren met doven en slechthorenden, personen met een visuele handicap, mensen met een spraakprobleem en mensen met leermoeilijkheden.

 

In het praktijkdeel wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • belemmeringen voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit, met inbegrip van attitudeproblemen, omgevings-/fysieke obstakels en organisatorische belemmeringen.
  • zorgvuldige omgang met rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen, om schade te vermijden.


Kosten

Speciale prijs voor deze Code 95 opleiding: € 70,00 per persoon. Na 15% subsidie vanuit FSO komt de prijs uit op € 63,-. Dit bedrag is exclusief BTW, aanmeldkosten CCV, lunchkosten, kosten voor de locatie en voor een bus (met lift!).

Let op: naast bedrijven kunnen ook individuele chauffeurs die (tijdelijk) geen werkgever hebben, maar toch hun Code 95 scholing op peil willen houden, zich inschrijven voor deze Code 95 opleiding. Heeft u als bedrijf of als individuele chauffeur belangstelling voor deze cursus stuur dan een berichtje naar aeno@stichtingfso.nl of neem telefonisch contact op.

Voor alle hieronder aangeboden opleidingen geldt nadrukkelijk: onder voorbehoud van voldoende deelname!


 

Geen actieve items gevonden
Datum Plaats Beschikbaar Inschrijven